Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO w załączniku:

  klauzula_informacyjna_rodo.docx

Klauzula - monitoring w załączniku:

  klauzula_monitoring.docx