Projekty i akcje

1. „Zwiększamy szansę na lepszą przyszłość".

Od września 2017 roku do czerwca 2019 roku w naszej Szkole realizowany jest jest projekt „Zwiększamy szansę na lepszą przyszłość - program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Kłaj”. Obejmuje on następujące zadania: 1) Rozwój kompetencji ICT u uczniów i wyposażenie pracowni informatycznych; 2) Rozwój kompetencji matematycznych u uczniów i wyposażenie pracowni matematycznych; 3) Rozwój kompetencji przyrodniczych u uczniów i wyposażenie pracowni przyrodniczych;  4) Rozwój kompetencji nauczycielskich; 5) Organizacja wycieczek rozwijających kompetencje interdyscyplinarne.     Główne cele Projektu to: a) rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki;  b) rozwijanie kompetencji  kompetencji informatycznych; c) rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu z zastosowaniem innowacyjnych i aktywnych metod pracy z uczniem; d)  wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych i komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i matematyki.