UNICEF

Klub Szkół UNICEF

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do Klubu Szkół UNICEF powstałego  w ramach Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF.
 
Celem Klubu jest:

  • Edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata.
  • Budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości.
  • Zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych projektów.
  • Propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej.